Godło Polski

Gimnazjum im Kazimierza
Wielkiego w Stopnicy

Dylematy trzecioklasistów

Przed uczniami klas trzecich bardzo trudny moment podjęcia kluczowych dla nich decyzji życiowych. Muszą bowiem dokonać wyboru szkoły ponadgimnazjalnej. Dla młodego człowieka wybór zawodu ma podwójne znaczenie: z jednej strony jest on skutkiem decyzji o nauce i kształceniu w celu osiągnięcia określonych kwalifikacji, a równocześnie jest decyzją o osiągnięciu określonej pozycji społecznej i socjalnej. Dla dużej grupy uczniów, która nie ma jeszcze sprecyzowanych planów jest to bardzo trudna decyzja. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców organizujemy zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu, spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych i zakładów pracy. Dlatego właśnie dla uczniów klas trzecich dnia 2 lutego 2018 roku zostało zorganizowane spotkanie z przedstawicielem Huty Szkła Gospodarczego w Grzybowie. W trakcie spotkania uczniowie zapoznani zostali ze specyfiką pracy w hucie szkła. Poznali nazwy zawodów związanych z hutą. Dowiedzieli się o ścieżce edukacyjnej umożliwiającej zdobycie kwalifikacji w zawodzie. W trakcie spotkania dla uczniów zorganizowany został konkurs. Dla tych, którzy podali prawidłowe odpowiedzi Huta Szkła ufundowała piękne upominki szklane. Uczniowie mieli również możliwość zadawania pytań i chętnie z tej możliwości korzystali. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem wśród uczniów. Być może ktoś już podjął decyzję, co dalej chce robić?

Pedagog szkolny

Teresa Wirecka

Możliwość komentowania jest wyłączona.