Godło Polski

Gimnazjum im Kazimierza
Wielkiego w Stopnicy