Godło Polski

Gimnazjum im Kazimierza
Wielkiego w Stopnicy

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2011/2012

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2011/2012   1 Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 1 września 2011 r. (podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) 2 Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia […]