Godło Polski

Gimnazjum im Kazimierza
Wielkiego w Stopnicy

ARCHIPELAG SKARBÓW

ARCHIPELAG SKARBÓW Dnia 25 i 26 września 2017 roku uczniowie klas drugich i trzecich wzięli udział w programie profilaktycznym „Archipelag Skarbów”, który dzięki uprzejmości pani dyrektor GCK w Stopnicy został zrealizowany w sali widowiskowej „Zamku”. „Archipelag Skarbów” jest programem profilaktycznym w całości opartym na modelu profilaktyki zintegrowanej. Zgodnie z jej założeniami, cele programu obejmowały bardzo szerokie […]

Zebranie z rodzicami

Szanowni Rodzice! Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Stopnicy serdecznie zaprasza Państwa na zebranie, które odbędzie się dnia 25 września 2017 r. o godz. 15.30 wg następującego porządku: o godz. 14.40 ogólne zebranie rodziców uczniów klas gimnazjalnych w świetlicy szkolnej (Gimnazjum), o godz. 15.30 spotkania rodziców z wychowawcami klas w salach lekcyjnych (wybór oddziałowej […]