Godło Polski

Gimnazjum im Kazimierza
Wielkiego w Stopnicy

Rządowy program „Dobry Start”

Świadczeniem zostaną objęci wszyscy uczniowie do ukończenia 20. roku życia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych wsparcie będzie przysługiwało do ukończenia 24. roku życia. Program „Dobry Start” to również wsparcie dla uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych od 7. roku życia do zakończenia zajęć”.

Możliwość komentowania jest wyłączona.